Furst Frei gav företräde för GothCons ordförande Nina Wängberg

Furst Frei gav företräde för Nina Wängberg, ordförande för GothCon –  Sveriges största och äldsta spelkonvent. Konventet har sedan starten 1977 fokus på analoga spel, vilket innefattar alla former av bordsrollspel, brädspel, kortspel, figurspel, lajv (levande rollspel)  och liknande uttryck för spelkultur. GothCon arrangeras årligen i påsktid och har under sin snart 50-åriga historia haft sin bas på Hvitfeldtska gymnasiet i 30 år. Det allra första konventets blygsamma deltagarskara uppgick till ca 20-30 personer men har sedan dess ökat stadigt till ungefär 2000 deltagare 2024. Alla spelentusiaster är välkomna men ungdomar under 15 år rekommenderas att komma i sällskap med en vuxen. För de riktigt unga arrangeras även barnspel-grupper under konventet.

Under samtalet informerades Furst Frei av Nina Wängberg om GothCons historia, organisation och värdegrund. Konventet arrangeras av en ideell förening där alla arbetar på frivillig basis. Utöver styrelsen finns en operativ del som kallas ”Staben” – bestående av sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden som information, besökarservice, servering, lokal, ekonomi med flera.

Samtalet mellan Furst Frei och Nina kom att kretsa mycket kring frågor om inkludering, representation och identitetssökande inom spelhobbyn. Just rollspelshobbyn har sett stora förändringar de senaste årtiondena. Från att ha varit ett nöje främst för och med personer som identifierat sig som män, strävar den samtida rollspelshobbyn efter att bli mer inkluderande och har utvecklat en större känslighet för människor med funktionsvariationer eller som har en queer identitet. Hur representeras olika minoritetsgrupper i spelkonstruktion och i faktiskt spel? Är det tex någonsin okej att rollspela same eller transperson om man inte själv har en sådan bakgrund? Hur tar man isåfall ansvar för att inte reproducera stereotyper? Hur kan man balansera enskilda behov, individuell spelstil och önskat fokus i en och samma spelgrupp?

Nina förklarade det etablerade begreppet Session Zero för Furst Frei.  Session Zero innebär en förberedande spelträff, kanske för att skriva sina rollspelskaraktärer men också för att föra ett metasamtal där olika önskemål och behov kan diskuteras öppet. Kanske har någon önskan att utforska specifika teman, eller vill testa att uppleva en viss erfarenhet från insidan av en identitet som hen själv inte har. Session Zero blir ett tryggt demokratiskt förhandlingstillfälle, där alla inblandade får berätta om sin vision och målsättning med det kommande spelet.

Avslutningsvis gav Nina rådet till Furst Frei att fundera över om Session Zero som metod, skulle kunna hjälpa till i det fortsatta kungliga arbetet – inte minst som verksamhetsledare i den Västkustbaserade monarkin Lorenzburg!

Läs mer på GothCons hemsida.           Följ GothCon på Instagram.

Vill du eller din verksamhet komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar