Furst Frei gav audiens för flöjtisten Anna Svensdotter

På Luciadagen gav Furst Frei sin 14:e audiens i Kronhuset, denna gång för flöjtisten Anna Svensdotter. Anna engagerar sig särskilt för samtida konstmusik och är verksam i flera orkestrar och konstellationer av musiker, både i närtrakten, nationellt och internationellt. Anna Svensdotter undervisar även på Hvitfeldtska Musikgymnasiet i Göteborg, där hon är flöjtlärare men också i mer orienterande konst- och kulturrelaterade ämnen.

 

Vill du eller din verksamhet komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.