Om H.F.H. Furst Frei och Lorenzburg

Beau Prins-Frei Glorifons Sankta-Barbara Sacrélicorne Maxpaon Caspar Melchior Baltazar Konstantin August Konrad Otto Jean-Seraphine von Fräähsen zu Lorenzburg, Lorenzburgs furste, född 4 december 1976.

Furst Frei är född i Göteborg, döpt i Hagakyrkan och sedan tioårsåldern  uppvuxen i Karlstad. Han är utbildad till koreograf i London och sedan 2011 är han verksam i Göteborg som konstnär, författare, lekmannaheraldiker och frilansande kunglighet. Furst Frei har ett starkt engagemang för kultur-, miljö- och folkbildningsfrågor. Genom audienserna vill fursten erbjuda allmänheten ett tillfälle för en stunds enskilt samtal med en vänligt inställd främling.

Furstendömet Lorenzburg

Furstendömet Lorenzburg är ett storskaligt konst-, kultur- och suveränitetsprojekt med huvudsäte i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Projektets syfte är att förvandla en ganska alldaglig plats till något sagolikt och spännande: Lorenzburg, furstendömet som alltid kämpar för allas rätt till konst, lek och fantasi! I denna idénation tas alla emot – så länge de är snälla förstås. Nationen firar det magiska och majestätiska i varje människa. Kom som du är, bli den du vill vara!

Läs mer om Furstendömet Lorenzburg

Med medel från Kulturbryggan