Välkommen på furstlig audiens i Kronhuset – Slottet mitt i staden!

Sedan hösten 2023 har konstnären H.F.H. furst Frei von Fräähsen zu Lorenzburg – Sveriges enda frilansande kunglighet – tillfälligt kontor i Kronhuset. Under residensperioden arbetar fursten med kollektivt berättande och platsidentitet som verktyg för samverkan mellan kultur, näringsliv och frivillig sektor. Som en del av sin närvaro på Kronhuset, erbjuder Hans Furstliga Höghet allmänheten att boka tid för en kort privat audiens. Sessionen är naturligtvis kostnadsfri. Mer praktisk information finner du på sidan Boka tid för audiens.*

Vad är en audiens?

En audiens är ett enskilt möte mellan en i förväg anmäld besökare och en högt uppsatt person – till exempel en kung, furste eller påve. Ordet härrör från latinets audire, vilket betyder att ”höra” och i sammanhanget menas att besökaren får lätta sitt hjärta och få gehör för sin sak.

Under audiensen får medlemmar ur allmänheten träffa Furst Frei för en informell pratstund – kanske av pur nyfikenhet, för att be om råd, eller informera om något de tycker är viktigt? Eller kanske bara få låna ett vänligt inställt öra när ingen annan vill lyssna? Det är du som besökare som bestämmer vad ni ska prata om.

Furst Frei av Lorenzburg

Furst Frei är utbildad koreograf med en Bachelor of Arts från LABAN (London) – ett universitet för samtida konstnärlig dans. 2014 avslutade han sina masterstudier vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Sedan dess har han arbetat i projekt och i samarbeten som uppstår i spänningsfältet mellan konst och forskning. Idag arbetar han som konstnär, heraldiker och, sedan 2014, Europas enda frilansande kunglighet.

Kronhuset

Kronhuset är en röd tegelbyggnad i Västra Nordstaden i Göteborg. Huset, som är byggt i holländsk stil, stod färdigt 1654 och är därmed  stadens näst äldsta icke-religiösa byggnad efter residenset (färdigt 1650). Sannolikt är de ursprungliga ritningarna gjorda av barock-arkitekten Simon de la Vallée, som bland annat ritat planerna till Riddarhuset i Stockholm. På 1700-talet blev en del fönster igenmurade och resten försågs med luckor. På 1800-talet blev ett par träemblem uppsatta på södra sidan av huset. Man tror att de återanvändes efter  den raserade Kungsporten. Kronhuset har använts som vapen- och ammunitionsförråd men även för att förvara spannmål. 

Kronhuset har en kunglig historia. Den 3:e januari 1660 kallade Karl X Gustaf där till riksdag, under tiden han var i Göteborg. Den stora stenhallen på entréplanet fick då tjäna som rikssal och inreddes med stoppade bänkar och svarta tyger på väggarna. Dessvärre avled kungen några veckor senare, varpå den blott fyraårige kronprins Karl (XI) hyllades som konung den 13:e februari samma år.

Kronhusområdet har brunnit i två omgångar: 1746 och 1758. Båda gångerna förstördes alla de omkringliggande byggnaderna, dock klarade sig just Kronhuset. Hela kvarteret runt Kronhuset köptes av Göteborgs stad 1929 och fungerade så sent som 1954 fortfarande som  förråd för kronan och staden. Sedan 24 oktober 1968 är byggnaden ett byggnadsminne. Under 2021 till 2024 fungerar Kronhuset som en testarena. Tillsammans med aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) utforskar ägaren och förvaltaren Higab möjligheten att skapa en ny plats i Göteborg för arbete, möten och publika evenemang.

Foto: H.F.H. Prinsessan Lena Birgitta – Kronhuset Rikssalen
Foto: H.F.H. Prinsessan Lena Birgitta – Karl XIs galleri våning 2 och kontorslokaler vån 3
Foto: H.F.H. Prinsessan Lena Birgitta – Vinsch och vind

* audiensen.se är en del av det större konst- och kulturprojektet Furstendömet Lorenzburg.

 

Med medel från: