Furst Frei gav audiens för skådespelaren Tove Wiréen von Hauscreutz

Furst Frei gav sin 15:e audiens i Kronhuset, denna gång för skådespelaren friherrinnan Tove Wiréen von Hauscreutz. Friherrinnan von Hauscreutz informerade fursten om sitt arbete med Situationsarkeologi, en handfast och vetenskapligt förankrad verktygslåda för att identifiera – och arbeta med – det som ”skaver” i olika situationer. Modellen är en vidareutveckling av idéer från Toves masterprojekt på Högskolan för Scen och Musik under åren 2012-14.

Läs gärna mer på Toves hemsida

Vill du eller din verksamhet komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.