Furst Frei gav audiens för konstprofessor Astrid von Rosen

Furst Frei gav audiens för Astrid von Rosen, professor i konst- och bildvetenskap, med inriktning mot scenografi, vid Göteborgs universitet. Astrid är även föreståndare för tvärfakultativa Centrum för kritiska kulturarvsstudier. I det varma vädret genomfördes audiensen med en fikabricka i intilliggande Kronhusparken. Astrid har en bakgrund som dansare vid Malmö stadsteater (nuvarande Malmö Opera) samt Stora teatern och Göteborgsoperan. Från 1996 var hon verksam på frilansbasis som dansare och även som konstkritiker på GP.  2010 disputerade Astrid för filosofie doktorsexamen i konstvetenskap och är anställd som professor vid Göteborgs universitet.

Samtalet under audiensen utgick från tankar efter en läsning av Astrids färskaste artikel (se länk nedan), kring scenografi och performativitet och vikten att inte ranka abstrakta konstarter och forskningsfält högre än kroppsliga och fysiska. Det var särskilt intressant att diskutera Kulturarv och Scenografi med Kronhuset som fond – en både kulturhistorisk och dramatisk byggnad. I samtalet frågade sig Furst Frei och Astrid om inte scenografi, både på teatern och (utsträckt) i vardagen, också skapar de roller vi uppbär professionellt och privat. I vilken utsträckning blir man till exempel kunglig för att man arbetar i ett slott? Smälter man kanske i någon mån samman med scenografin i en ”scenografisk kyss” och blir en förlängning av den?

Audiensen handlade också om kärleken till att både laga och äta god mat; om att uppbära en larger-than-life-personlighet; och att växa in i, och därmed bli bättre på att spela, sin roll – oavsett om det är som kunglighet eller professor.

Läs mer:

Astrid von Rosens sida på Göteborgs Universitet.

Centrum för Kritiska Kulturarvsstudier.

Den scenografiska kyssen”, artikel om performativ scenografi

Vill du komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar