Furst Frei gav audiens för kompositören och ljudkonstnären Rosali Grankull

H.F.H. Furst Frei gav audiens för kompositören och ljudkonstnären Rosali Grankull i Kronhuset i Göteborg. Samtalet kretsade bland annat kring konst, kulturarbetarens unika potential att verka som ambassadör för fred, och en önskan om att motverka barnfattigdom och utanförskap genom uppsökande projekt som möjliggör eget musicerande för barn i miljöer där de redan uppehåller sig.
Rosali berättade om verket Music for Silk and Strings – en interaktiv akustisk ljudinstallation där silkestrådar fästs på olika punkter i rummet från strängarna i ett stränginstrument, som sedan fungerar som resonanslåda. På så sätt skapas ett rumsligt utvidgat instrument som deltagarna får uppleva sinnligt genom taktil kontakt med strängarna, örats möte med klangerna och installationens arkitektoniska intervention i rummet.

Rosali Grankull demonstrerade silkestråden som används i verket           Foto: Furst Frei

Verket strävar efter att åstadkomma ett icke-hierarkiskt kollektivt musicerande, där alla är medskapare och musiker. Installationen har hittills haft flera inkarnationer och kommer att presenteras på Färöarna i juni 2024.

Läs och lyssna mer på www.subtilafrekvenser.se

Vill du eller din verksamhet komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar