Furst Frei gav audiens för Tora Ljusberg

Furst Frei gav audiens i Kronhuset för den nyutexaminerade bibliotekarien och ”kulturtant extraordinaire” Tora Ljusberg. Samtalet tog avstamp i Toras önskan om ett större kollektivt ansvar för samhällets tunna hud – den skyddande men ömtåliga hinnan som utgörs av demokrati, frihet och solidaritet. Tora informerade fursten om det moderna biblioteksväsendet och om hur uppdraget omformulerats för att möta både utmaningarna och möjligheterna i en multi-medial era. Bibliotekarien är en viktig gräsrots-nära demokratiarbetare med uppgift att lotsa mellan ord, bilder, berättelser och informations- och kommunikationsteknologi. Samtidigt bör man ha i åtanke att man som offentligt anställd faktiskt utövar viss makt: om man inte är aktsam skulle den egna smaken så lätt kunna smyga in och sätta agendan. I konversationen påminde sig Furst Frei och Tora om den antika grekiska tanken på biblioteket som ett ΨΥΧHΣ  IATΡEION – PSYCHES IATREION – ”själens läkehus”.

Audiensen berörde även teman som konstens och kulturens absoluta livsnödvändighet för många människor och att leva väl trots osynliga handikapp. Slutligen konstaterade Tora och Furst Frei att livet, i alla dess moment, trots allt är en lagsport. Vi behöver varandra från första till sista dagen. Och det är något vackert som vi ska fira!

Följ Tora på Facebook.                          Följ Tora på Instagram.

Vill du komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar