Furst Frei gav audiens för konstnären Zeppa

I am an artist, primarily a painter but I also work in other forms … listening to understand and painting to know!

 – Zeppa

Furst Frei gav audiens för Zeppa – Göteborgsbaserad konstnär, scenograf, kostymör, smyckedesigner och filmskapare. Samtalet kom att handla bland annat om ”konstnärliga rum”, alltså konstnärens inre bild- och berättelsevärldar som vägleder och inspirerar i det gestaltande arbetet. Närvarande i samtalet var även oron över världens tillstånd, något som tar sig uttryck i Zeppas kommande verk ”in the Glow of the Dragon”. Draken får där tjäna som symbol för de obevekliga och omänskliga krafterna i världen: krafter som vi människor har svårt att stå pall inför. Furst Frei och Zeppa hann även avhandla ämnet AI (artificiell intelligens) och känslan av väldigheten i all världens samlade kunskap – en mänsklig hjärna kan ju inte ta in allt, även om man skulle vilja!

Samtalet om konst och bild ledde in på ämnet heraldik (läran om vapensköldar) och ”emblemata”, vilket blev till en förevisning av några av Furst Freis personliga emblem. Emblemet, till skillnad från vapenskölden, är en personlig symbol som kombinerar en ikonisk bild och ett kärnfullt motto för att skapa en visuell sammanfattning av ens livsfilosofi. Sådana emblem är ofta kryptiska och har en djupt personlig innebörd.

Under audiensen demonstrerade Zeppa ett av sina alster, i form av ett armband som hon tillverkat av flugnät, gorilla-lim, papier-mâché och 24 karat bladguld. Resultatet blir en bärbar skulptur som påminner om de råa guldklimpar som kan påträffas i naturen:

Under audiensen föreslog Zeppa att hon och Furst Frei skulle måla en ”vikgrubbe”. Det innebär att ett pappersark viks flera gånger och att man turas om och ritar varje sektion. Resultatet blir en överraskning för dem som ritat. Den färdiga tekningen syns i headern ovan – en visuell representation av de två audiensdeltagarna.

Tidigare har Zeppa bland annat gjort storskaliga målningar av kända seriefigurer, skulptur, scenografi, film, kostym och mycket annat. Zeppa har ställt ut både nationellt och internationellt, samt har figurerat i svensk media. Här är en kort visuell dokumentation som Zeppa sammanställde efter mötet med Furst Frei:

Läs mer:

Zeppas konstnärliga hemsida.

Zeppa på Instagram.

Vill du komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar