Företräde för Nordic SeaFarm

Tomorrow’s products are made with seaweed because it offers sustainable and eco-friendly solutions, from nutritious foods to biodegradable packaging.

Furst Frei gav företräde för Jonatan Gerrbo som informerade Fursten om det västkustbaserade företaget Nordic SeaFarm. Företaget vilar på forskning av en grupp marinbiologer från bland annat Göteborgs Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskarna ställde sig frågan hur man kan odla alger på ett storskaligt men hållbart sätt, för att tillgodose morgondagens behov av klimatsmarta råvaror.

Jonatan berättade om hur forskning och innovation används för att möta de tekniska utmaningarna med att odla alger i fria havet. Företaget tar avstamp i redan etablerad best practice för algodling, från producenter från övriga världen, men förfinar procedurerna systematiskt och anpassar dem för skandinaviska förhållanden och för ansvarsfull produktion i industriell skala. Bland annat vill man göra så lite påverkan som möjligt i det omgivande ekosystemet, och då blir det viktigt att välja själva ”åkerplatsen” med omsorg. Rätt placerad i miljön motverkar den här typen av algodling övergödning av haven. Man väljer också att förlägga odlingsplatserna i den zon av havet där botten består av grus, varpå inget annat marint djur- och växtliv störs. Läget utanför kusten förser också odlingen med ständigt friskt havsvatten, vilket innebär att algerna inte kontamineras av tungmetaller.

Havssallat – Ulva Fenestrata

I våra trakter finns ca 400 olika arter av alger som sinsemellan kräver mycket olika förutsättningar, då de genetiskt är lika varierande som landlevande växter. Alger är dock inte ”sjögräs” och inte ens växter i egentlig mening. De tillhör en egen gren på livets träd och förökar sig genom sporer. Tekniskt sett är alla ätliga men inte nödvändigtvis aptitliga. Därför har företaget initialt riktat in sig på en handfull arter – Havssallat (Ulva Fenestrata), Dulse (Palmaria Palmata) och Sockertång (Saccharina latissima). Furst Frei fick även nöjet att provsmaka några av dessa: lättrökt sockertång, och torkad havssallat – delikat!

Nordic SeaFarm sköter processen från spor till färdig råvara – från insåning i ”plantskolor” till utplacering i havet, från skörd till torkning och viss förädling. Sporerna får gro på en tunn lina som sedan rullas upp på stora spolar och som transporteras ut till havet. Väl på plats på farm-siten utanför Otterön, tvinnas linan runt riggen av rep som utgör själva odlingsplatsen. Där får sedan algerna växa till sig tills de är färdiga att skördas. Hela processen går förhållandevis fort och flera hundra ton kan produceras på en säsong. Råvaran har lång hållbarhetstid – minst fyra år i torkat tillstånd utan att tappa kvalitet.

I dagsläget levererar Nordic Seafarm produkter till olika aktörer och tar skräddarsydda uppdrag bland annat från andra forskare som inte har kapacitet att odla alger själva. Restaurang och representation (bland annat Nobelbanketten) vill ha alger till middagen. Andra företag och forskningsmiljöer efterfrågar råvaror till medicin eller kosttillskott, till biologiskt nedbrytbara plastalternativ, kanske även som framtidens klädfibrer. Företaget etablerar samarbeten i joint-venture-projekt med andra aktörer som söker bra råvaror för sina egna innovativa produkter.

”Den blåa revolutionen” är en röd tråd i företagets värde-DNA: genom forskning och teknisk innovation kan vi människor hitta fler användningsområden, där alger blir en av framtidens mest hållbara och klimat-vänliga råvaror.

Läs mer:

Nordic SeaFarms hemsida.

Nordic SeaFarms Instagram.

Vill du komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar