Furst Frei gav företräde för Richard Forsberg – Studieförbundet Vuxenskolan

Furst Frei gav företräde för Richard Forsberg – projektsamordnare för Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Västra Götaland. I rollen som projektsamordnare ingår uppdraget att bygga en arena som tar tillvara på det driv och engagemang som kommer ur gräsrötterna – d.v.s. initiativ som kommer från idérika människor, som kanske verkar främst utanför institutionerna. Studieförbundet Vuxenskolan och Richard Forsberg ser vikten av en plattform som hjälper dessa innovatörers projekt att navigera ett socialt landskap som alltför ofta bjuder motstånd i form av krångliga ansökningsförfaranden, överväldigande administration eller förutfattade meningar. Det är Vuxenskolans förhoppning att på sikt utveckla denna arena och kunna erbjuda stöd för ett brett spektrum av projekt med kulturella, innovativa eller världsförbättrande förtecken. Det går bra att kontakta Richard för frågor kring en projektidé och samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan: richard.forsberg@sv.se

Ett exempel som Richard lyfte fram i samtalet, är ”LYSSNA TILL MITT ÖGA” – ett treårigt projekt som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden och som handhas av Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet använder hjälpmedel i form av ögonstyrningsteknik, för att låta människor helt utan, eller med kraftigt begränsad, rörelseförmåga spela musik med hjälp av ögonrörelser. Projektet använder sig av studiecirkelns form, för att workshopa fram en metod för undervisning samt vägledande material som andra kan använda. Bakom idén står slagverkaren Ellen Sjö Sander, som också har rollen som konstnärlig och administrativ ledare för projektet.

Under samtalet berörde Furst Frei och Richard Forsberg vikten av att det alltjämt finns både bildningsförbund och förvaltare av projektmedel (som t.e.x. Allmänna Arvsfonden, Kulturrådet, Konstnärsnämnden etc). Tillsammans kan sådana aktörer stötta idéer och projekt som annars riskerar att falla utanför ramarna. En spaning från Richards sida är att bildningsförbunden kanske kommer att reduceras något i antal framöver, men att de som blir kvar får ta mer specialiserade roller i ett övergripande ekosystem av bildningsaktörer. En fråga som Furst Frei och Richard ställde sig var hur AI (artificiell intelligens) kommer att förändra landskapet för sektorn. Bildningsförbundens ursprungliga funktion – att möjliggöra gräsrotsnära basal undervisning för mindre privilegierade grupper i samhället – blir inte så relevant när vi lever i en tid som flödar över av information.

Privat är Richard utbildad teaterpedagog och då är han med och driver den fria teatergruppen KUST – Kungsbacka Stadsteater. Ibland tränar han även svärdsfäktning på medeltida manér!

Läs mer:

Richard Forsberg på Linkedin.

Lyssna till mitt öga på Instagram.

KUST – Kungsbacka Stadsteater på Instagram.

Vill du komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar