Furst Frei gav audiens för Friherrinnan Maja Lamm och Lager

H.F.H. Furst Frei gav audiens för Friherrinnan Maja Lamm och Lager. Samtalet kretsade bland annat kring att vara en vän och förkämpe för människor som identifierar sig som HBTQIA+ inom den globala kristenheten. Friherrinnan Lamm och Lager och Furst Frei frågade sig om det heliga alltid måste omgärdas av strikt allvar, eller om humor och lekfull interaktion också får plats i kyrkliga miljöer.

Vill du eller din verksamhet komma på audiens i kronhuset? Det är kostnadsfritt och du kan boka själv här.

Lämna ett svar