Audiens för Johan Skyberg – LudoSport Gothenburg

”LudoSport ljussvärdsfäktning är en idrott där man duellerar med ljussvärd som består av ett metallskaft och ett lysande plastblad. Idrotten har sitt ursprung i Milano, Italien, år 2006 och har spridit sig till många länder i Europa och Amerika, inklusive Sverige.”

– LudoSport Sweden webplats

Furst Frei gav audiens för Johan Skyberg – representant för LudoSport Gothenburg. Johan berättade om sportens ursprung som tvär-disciplinär fäktkonst: utövare från olika fäktkonst-traditioner avsåg att skapa en plattform där den gemensamma nämnaren var valet av fäktvapen – det elektroniska ljussvärdet – snarare än gemensam stil eller tradition. På så sätt kan, till exempel, en utövare av japansk Kendo tävla mot någon som främst tränat i klassisk europeisk fäktkonst.

En vanlig missuppfattning är att LudoSport skulle vara förknippat med franchiset Star Wars men detta stämmer inte, berättar Johan.  LudoSport är ett helt eget fenomen – mer besläktat med olika slags kampsport och fäktkonst. Det finns ingen Jedi-filosofi i bakgrunden och det rör sig inte heller om Cosplay (uppvisande av kostym och karaktärer från populärkulturen) eller om koreograferade strider. Fäktarna övar sig i kontrollerat duellerande där man får poäng för riktiga träffar, till exempel mot axeln eller knät. LudoSport Sweden har nyligen anslutit till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, vilket är ett stort steg framåt för sporten.

Sportens dräkt hämtar inspiration från olika kampsportsdräkter. Utöver de byxor som är gemensamma för alla, använder novisen en särskild T-shirt. Från första officiella graden (Iniziato) används en övertunika samt en undertunika vars färger signalerar utövarens grad: Iniziato använder alltid en gråbeige, medan högre grader som Accademico och Cavaliere har större valmöjligheter utifrån smak – tex grön, röd, gul eller blå. Johan har för dagen valt en grön undertunika. Som en del av dräkten används även ett bälte. Obligatoriska skydd är handskar och, för den vars kropp behöver det, suspensoar.
Avancemang i graderna beror på förvärvad kompetens i olika ”former” med olika svårighetsgad och fokus. Första formen fokuserar mest på att bekanta sig med vapnet på ett tryggt sätt; längre fram följer mer explosiva och akrobatiska former.

Tre olika vapenstilar används inom sporten: Det enskilda ljussvärdet, två kortsvärd samt ”staven” (ett dubbelt ljussvärd). Den som vill börja träna LudoSport kan ofta låna ljussvärd.

”I LudoSport brukar vi säga att vi inte duellerar MOT varandra, vi duellerar MED varandra.”

Johan berättar att LudoSport är en gentlemannasport; de tävlande rapporterar själva om de blivit träffade. Fokuset i sporten är på gemenskapen och glädjen över att utöva fäktning. LudoSport har internationellt en gemensam värdegrund som sammanfattas med akronymen SeCuRi:

  • Servizio (service eller tjänst): Att stötta sina träningskamrater och hjälpa varandra att utvecklas.
  • Cura (omtanke): Att visa omtanke för både sig själv och andra genom att utöva tekniker på ett säkert och kontrollerat sätt, för att undvika risk eller skada.
  • Rispetto (respekt): Att respektera varandra genom att inte underskatta någon baserat på deras erfarenhetsnivå eller personliga förutsättningar. Det innebär också att vara medveten om sina egna starka sidor och svagheter och sätta dessa i relation till sina träningskamrater.

LudoSport organiseras internationellt i Akademier – vanligen en per land men i en nation med många utövare kan olika städer ha en egen. Underställd akademin är skolorna – lokala träningscenter med certifierade instruktörer. De lokala skolorna har ofta även olika sammanslutningar eller lag som kallar sig ”klaner”. Till dags dato kan man träna LudoSport på olika ställen i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Örebro och Ystad.

Som en del av Audiensen introducerade Johan Fursten till LudoSport, genom en kort instruktion (se videon ovan).

Läs mer och ta kontakt:

 Följ frilansprinsen Frei på instagram

Lämna ett svar