Furst Frei gav audiens för Friherre Viktor Lamm och Lager

Furst Frei gav audiens för Friherre Viktor Lamm och Lager i Kronhuset. Samtalet handlade bland annat om andligt sökande, utan- och mellanförskap, att använda personliga erfarenheter för att göra gott för sig själv och andra och den svenska arbetartraditionen att söka bildning för dess egen skull. Audiensen kulminerade i att Friherre Lamm och Lager läste högt för Fursten, ur den egna diktsamlingen Sandkorn.

Lämna ett svar